OBS: Denne side indeholder information for Rehu træning indtil REHU forlod de kommunale beredskaber....

Uddannelse af redningshunde under Beredskabsstyrelsen

Når man skriver kontrakt med Beredskabsstyrelsen, forpligter man sig til at tage en række kurser og udvikle nogle basale færdigheder indenfor fx. førstehjælp.

Når vi bevæger os rundt i byen/kommunen/landet mm., sender vi via vores uniform og køretøjer et signal til borgerne, og borgerne skal vide sig trygge når de ser os.

Redningshunde tjenesten ved Beredskabsstyrelsen er selvsagt også en del heraf, derfor er det vores pligt at uddanne os.

Det tager ca. 2 år at uddanne en redningshund, og dette indbefatter den teoretiske uddannelse samt den praktiske hunde uddannelse. Derudover skal hundeføreren uddanne sig i nedenstående, således alle fremstår med en solid basis uddannelse indenfor førstehjælp og redning.

Førstehjælp 12 timer

 

Elementær førstehjælp som sikre at den frivillige kan grundlæggende færdigheder i førstehjælp.

Se kursusbeskrivelsen
her...

Se billeder fra uddannelsen her...

HAT (håndtering af tilskadekomne) 20 timer

 

Uddannelsen giver en række færdigheder i arbejdet på og omkring et skadessted samt forøger de førstehjælpsmæssige kundskaber.
 

Se kursusbeskrivelsen her...

Se billeder fra uddannelsen her...

Grunduddannelse redning 37 timer

 

Grunduddannelsen er en kort introduktions uddannelse, hvor basale færdigheder omkring redningsarbejdet indlæres.

Se kursusbeskrivelsen her...

Se billeder fra uddannelsen her...

 

Fællesuddannelse 17 timer

 

Fællesuddannelsen er nødvendigt for at gå til afsluttende prøve i funktionsuddannelsen redning, samt adgangsgivende til USAR technician.

Se kursusbeskrivelsen her...

Redningshunde uddannelse 111 timer

Hundeuddannelsen, gældende fra august 2012, er en modul opbygget uddannelse. Der er 3 moduler som alle indeholder en række lektioner med både teoretisk og praktisk arbejde. Disse lektioner gennemgås løbende ud fra hundens udvikling, og man afslutter hvert modul med en stopprøve.

Se kursusbeskrivelsen her...

Se billeder fra uddannelsen her...

Funktionsuddannelse redning 106 timer (minimum)

 

Funktionsuddannelsen er modulopbygget, og der er nogle valgfri moduler og nogle nødvendige moduler, de enkelte beredskaber tilpasser uddannelsen efter netop deres behov. For at blive uddannet redningshundefører skal man gennemgå ca. 40 timer af denne uddannelse. Hvis man ønsker at gå til afsluttende prøve i redningsuddannelsen skal man ydermere have gennemgået fællesuddannelse.

Se kursusbeskrivelsen her...

USAR technician 58 timer

Denne uddannelse specialiserer hundeføreren til at indgå på et USAR team, det er sådan at man skal kunne bemande de fleste funktioner på holdet, hvad enten det er førstehjælp, teknisk søg, gennembrydning, afstivning mm.

Se kursusbeskrivelsen her...