Vi søger træningsarealer til redningshundene.


For at sikre vores redningshunde optimale træningsbetingelser er det vigtigt, at de har så mange forskellige typer af arealer at træne på som muligt. Både ude og inde. På stationen på Åsumvej har hundene et ruinområde med gange under, hvor de træner, men vi vil meget gerne have mulighed for at træne hundene andre steder.

Der stilles ikke store krav til arealerne, blot at hundene må færdes der. Arealerne kan f.eks. være kontorlandskaber, fabriksarealer, naturområder, etageejendomme og meget andet. Arealet lider på ingen måde overlast.

Har du mulighed for at hjælpe os så kontakt Jesper H. jacobsen på 40 33 29 89

Tilbage til forsiden