Du kan hjælpe os!

Vi har hele tiden brug for at udfordre vores hunde

Vær med til at sikre optimale træningsforhold for redningshundene.

Læs mere her...

Sidst opdateret 2017-02-14 , Merethe Winther

Historik for Redningshunde i Region Syddanmark

I 2002 startede en gruppe hundeførere med tilknytning til Odense brandvæsen træning af redningshunde. Da redningshundene forlod de regionale redningsberedskaber i 2012 i forbindelse med en reform, bevarede hundeførerne i Odense deres tilknytning til Odense Brandvæsen som frivillige. Herefter bistod de det regionale beredskab indtil udgangen af 2015, hvor der påny var omlægninger.

Fra 2016 vil der udelukkende være tilknyttet redningshunde ved Beredskabsstyrelsens centre. De redningshundeførere som tidligere var tilknyttet i Nyborg, Odense og Horsens vil fremover høre til Beredskabscenteret i Haderslev. De vil herefter indgå i det danske beredskab af redningshunde for Region Syddanmark.

Igennem uddannelse af både hund og hundefører vil der kunne ydes hjælp både nationalt og internationalt.

 

Hvad er en redningshund?

Redningshunde kan finde personer, der er blevet begravet under murbrokker, beton, mudder eller lignende - f.eks. i tilfælde af jordskælv, eksplosioner, orkaner eller stenskred.

Redningshundene uddannes også til at kunne følge en persons spor gennem terrænet eller foretage en  afsøgning af naturområder efter savnede personer.

Træningsfaciliteter for redningshunde i Kauslunde

Trænings faciliteter

BRSSJ redningshunde benytter træningsfaciliteter beliggende i Kauslunde nær Middelfart. Anlægget udbygges løbende. Se kort

Redningshunde og hundeførere samlet i Tinglev

Flot udsigt fra brandhuset til moment C. Hunde og hundeførere fra hele landet var samlet til fælles træning samt certificering. Vejret var fantastisk og træningen derfor optimal.

Beredskabets hundeførere mødes 2 gange om året i Tinglev og arbejder med udvalgte momenter for at dygtiggøre sig selv og hundene.

USAR certificering BRSSJ 27.feb 2016

Holdet på billedet består af frivillige tilknyttet Beredskabsstyrelsen i Haderslev. USAR uddannelsen er et krav til de statslige frivillige for at kunne blive brugt på opgaver i ind- og udland. Certificeringen opnås efter en hel dag med eksamen i afstivning af bygning, gennembrydning af murværk, løft og flyt af tunge byrder, redning af personer, pumpe vand op fra kælder, linestyring v/ person fra 1 sal ud gennem vindue på båre og ned.

Alle redningshundeførere tilknyttet BRSSJ er nu certificeret USAR specialist. I tilknytning til disse arbejder 3 godkendte redningshunde, medens et par stykker er under uddannelse. De uddannede hunde er ligeledes klar til at løse statslige opgaver for Beredskabsstyrelsen.

Klik HER for at se billeder :-)